Điện thoại: 0986951212

Email: buithanhhiep12@gmail.com

Địa chỉ: 162A 2, Phú Tân, Bến Tre, Bến Tre

Facebook