Giày Nam

Balo mini Kim Long KL402(Xanh)
Số lượng: 50

Balo mini Kim Long KL402(Xanh)

209,000 VND

- Chất liệu: Vải dù 230 PVC
- Màu sắc: Đen, Đỏ, Xanh
- Kích thước: 18 x 10 x 20 cm
- Khối lượng: 0.5 kg
Số lượng: 50
209,000 VND
Túi trống cần Kim Long KL018
Số lượng: 50

Túi trống cần Kim Long KL018

328,000 VND

- Chất liệu: Vải dù Cordura/1000
- Màu sắc: Đen
- Kích thước: 54 x 29 x 31 cm
- Khối lượng: 2.3 kg
Số lượng: 50
328,000 VND
Balo mini Kim Long KL402(Đỏ)
Số lượng: 100

Balo mini Kim Long KL402(Đỏ)

209,000 VND

- Chất liệu: Vải dù 230 PVC
- Màu sắc: Đen, Đỏ, Xanh
- Kích thước: 18 x 10 x 20 cm
- Khối lượng: 0.5 kg
Số lượng: 100
209,000 VND
Túi Xách Kim Long TX09
Số lượng: 50

Túi Xách Kim Long TX09

355,000 VND

Túi Xách Kim Long TX09
Chất liệu: Simili xốp

Màu sắc: Đen, Nâu

Kích thước: 36 x 10 x 30 cm

Khối lượng: 1.0 kg

Mã sản phẩm: KL21859X
Số lượng: 50
355,000 VND
Balo mini Kim Long KL403 (Xanh)
Số lượng: 100

Balo mini Kim Long KL403 (Xanh)

209,000 VND

- Chất liệu: Vải dù 230 PVC
- Màu sắc: Đen, Đỏ, Xanh
- Kích thước: 17 x 8 x 20 cm
- Khối lượng: 0.5 kg
Số lượng: 100
209,000 VND
Balo mini Kim Long KL403 ( Đỏ )
Số lượng: 50

Balo mini Kim Long KL403 ( Đỏ )

209,000 VND

- Chất liệu: Vải dù 230 PVC
- Màu sắc: Đen, Đỏ, Xanh
- Kích thước: 17 x 8 x 20 cm
- Khối lượng: 0.5 kg
Số lượng: 50
209,000 VND
Balo mini Kim Long KL403 (Đen)
Số lượng: 50

Balo mini Kim Long KL403 (Đen)

209,000 VND

- Chất liệu: Vải dù 230 PVC
- Màu sắc: Đen, Đỏ, Xanh
- Kích thước: 17 x 8 x 20 cm
- Khối lượng: 0.5 kg
Số lượng: 50
209,000 VND
Túi Đeo Kim Long HQ150
Số lượng: 50

Túi Đeo Kim Long HQ150

276,000 VND

Túi Đeo Kim Long HQ150
Chất liệu: Vải dù xốp PVC

Màu sắc: Đen, Nâu

Kích thước: 28 x 10 x 34 cm

Khối lượng: 0.5 kg

Mã sản phẩm: KL11605D
Số lượng: 50
276,000 VND
Túi Đeo Kim Long HQ150
Số lượng: 50

Túi Đeo Kim Long HQ150

309,000 VND

Túi Đeo Kim Long HQ150
Chất liệu: Vải dù xốp PVC

Màu sắc: Đen, Nâu

Kích thước: 28 x 10 x 34 cm

Khối lượng: 0.5 kg

Mã sản phẩm: KL11605D
Số lượng: 50
309,000 VND
Cặp Đa Năng Kim Long KL035
Số lượng: 50

Cặp Đa Năng Kim Long KL035

425,000 VND

Cặp Đa Năng Kim Long KL035
Chất liệu: Vải dù PVC

Màu sắc: Đen

Kích thước: 40 x 19 x 30 cm

Khối lượng: 1.0 kg

Mã sản phẩm: KL32201C
Số lượng: 50
425,000 VND
Túi Xách Kim Long TX012
Số lượng: 47

Túi Xách Kim Long TX012

395,000 VND

Túi xách Kim Long TX012
Chất liệu: Simili xốp

Màu sắc: Đen, Nâu

Kích thước: 40 x 10 x 30 cm

Khối lượng: 1.0 kg

Mã sản phẩm: KL22055X
Số lượng: 47
395,000 VND
Túi Trống Kim Long KL085
Số lượng: 50

Túi Trống Kim Long KL085

375,000 VND

Túi trống Kim Long KL085
Chất liệu: Vải dù 1680 ép EVA/PVC

Màu sắc: Đen, Đen phối Đỏ, Đen phối Xanh

Kích thước: 58 x 33 x 35 cm

Khối lượng: 1.2 kg

Mã sản phẩm: KL51958T
Số lượng: 50
375,000 VND
Túi Chéo Thời Trang Nữ Kim Long TC09
Số lượng: 49

Túi Chéo Thời Trang Nữ Kim Long TC09

269,000 VND

Túi Chéo Thời Trang Nữ Kim Long TC09
Chất liệu: Vải dù 230 PVC

Màu sắc: Đen, Đỏ, Tím, Xanh, Nâu

Kích thước: 24 x 12 x 18 cm

Khối lượng: 0.3 kg

Mã sản phẩm: KL11404D
Số lượng: 49
269,000 VND
Túi Chéo Thời Trang Nữ Kim Long TC09
Số lượng: 50

Túi Chéo Thời Trang Nữ Kim Long TC09

269,000 VND

Túi Chéo Thời Trang Nữ Kim Long TC09
Chất liệu: Vải dù 230 PVC

Màu sắc: Đen, Đỏ, Tím, Xanh, Nâu

Kích thước: 24 x 12 x 18 cm

Khối lượng: 0.3 kg

Mã sản phẩm: KL11404D
Số lượng: 50
269,000 VND
Túi trống Kim Long Ball
Số lượng: 100

Túi trống Kim Long Ball

190,000 VND

Túi trống Kim Long ball
Chất liệu: Vải dù Cordura/1000
Màu sắc: Xám
Kích thước: 38 x 20 x 22 cm
Khối lượng: 0.5 kg
Mã sản phẩm: KL11100T
Số lượng: 100
190,000 VND
Túi Trống Kim Long KL041
Số lượng: 50

Túi Trống Kim Long KL041

245,000 VND

Túi trống Kim Long KL041
Chất liệu: Nylon, Polyester, EVA

Kích thước: 47 x 27 x 31 cm

Khối lượng: 1.1 kg

Mã sản phẩm: KL21254T
Số lượng: 50
245,000 VND
Túi Trống Kim Long KL075
Số lượng: 48

Túi Trống Kim Long KL075

355,000 VND

Túi trống Kim Long KL075
Chất liệu: Vải dù xốp ép EVA

Màu sắc: Đỏ, Xanh

Kích thước: 49 x 28 x 29 cm

Khối lượng: 1.0 kg

Mã sản phẩm: KL51857T
Số lượng: 48
355,000 VND
Túi Trống Kim Long KL086
Số lượng: 50

Túi Trống Kim Long KL086

375,000 VND

Túi trống Kim Long KL086
Chất liệu: Vải dù 1680 ép EVA/PVC

Màu sắc: Đen, Đen phối Đỏ, Đen phối Xanh

Kích thước: 58 x 33 x 35 cm

Khối lượng: 1.2 kg

Mã sản phẩm: KL51955T
Số lượng: 50
375,000 VND
Balo Kim Long KL805 (Bé gái)
Số lượng: 39

Balo Kim Long KL805 (Bé gái)

299,000 VND

Chất liệu: Vải dù Poly – Oxford
Màu sắc: Đen, Tím, Hồng, Xanh
Kích thước: 29 x 20 x 39cm
Khối lượng: 0.6 kg
Số lượng: 39
299,000 VND
Balo Kim Long KL703 (Bé trai)
Số lượng: 39

Balo Kim Long KL703 (Bé trai)

279,000 VND

Balo Kim Long KL703 (Bé trai)
Chất liệu: Vải dù Poly – Oxford

Màu sắc: Đỏ, Hồng, Tím, Xanh, Xanh Nhạt
Kích thước: 27 x 18 x 36cm
Khối lượng: 0.6 kg
Mã sản phẩm: KL71453B
Số lượng: 39
279,000 VND
Balo Kim Long KL703 (Bé gái)
Số lượng: 39

Balo Kim Long KL703 (Bé gái)

279,000 VND

Balo Kim Long KL703 (Bé gái)
Chất liệu: Vải dù Poly – Oxford

Màu sắc: Đỏ, Hồng, Tím, Xanh, Xanh Nhạt

Kích thước: 27 x 18 x 36cm

Khối lượng: 0.6 kg

Mã sản phẩm: KL71453B
Số lượng: 39
279,000 VND
Balo Kim Long KL903 (Bé trai)
Số lượng: 38

Balo Kim Long KL903 (Bé trai)

319,000 VND

Balo Kim Long KL903 (Bé trai)
Chất liệu: Vải dù Poly – Oxford

Màu sắc: Đỏ, Hồng, Tím, Xanh, Xanh Nhạt

Kích thước: 32 x 21 x 40cm

Khối lượng: 0.6 kg

Mã sản phẩm: KL91653B
Số lượng: 38
319,000 VND
Balo Kim Long KL802 (Bé gái)
Số lượng: 38

Balo Kim Long KL802 (Bé gái)

279,000 VND

Balo Kim Long KL802 (Bé gái)
Chất liệu: Vải dù Poly – Oxford

Màu sắc: Đỏ, Xanh, Hồng

Kích thước: 28 x 20 x 38cm

Khối lượng: 0.6 kg

Mã sản phẩm: KL81452B
Số lượng: 38
279,000 VND
Cặp Kim Long KL019
Số lượng: 100

Cặp Kim Long KL019

395,000 VND

Số lượng: 100
395,000 VND
Cặp Kim Long KL032
Số lượng: 19

Cặp Kim Long KL032

337,000 VND

Số lượng: 19
337,000 VND
Cặp Kim Long KL033
Số lượng: 10

Cặp Kim Long KL033

445,000 VND

Số lượng: 10
445,000 VND
Cặp Kim Long KL034
Số lượng: 20

Cặp Kim Long KL034

385,000 VND

Số lượng: 20
385,000 VND
Balo Kim Long KL803 (Bé trai)
Số lượng: 38

Balo Kim Long KL803 (Bé trai)

289,000 VND

Balo Kim Long KL803 (Bé trai)
Chất liệu: Vải dù Poly – Oxford
Màu sắc: Đỏ, Hồng, Tím, Xanh, Xanh Nhạt
Kích thước: 28 x 20 x 38cm
Khối lượng: 0.6 kg
Mã sản phẩm: KL81503B
Số lượng: 38
289,000 VND
Facebook